Manpower


Manpower Hälsopartner

Vi jobbar med det viktigaste som finns.
Människors och organisationers hälsa.

Manpower Hälsopartner får ny ägare

Efter omsorgsfulla förhandlingar står det klart att Manpower Hälsopartner kommer att förvärvas och ingå i Skandinaviens största koncern inom hälsa i arbetslivet, Falck Healthcare Holding. Ny ägare till Manpower Hälsopartner blir därmed Previa, dotterbolag inom Falck koncernen. Affären genomförs under förutsättning att den godkänns av Konkurrensverket. Läs hela pressmeddelandet här

Företagshälsa

Manpower Hälsopartner är en rikstäckande leverantör av företagshälsa och är experter på alla situationer i arbetslivet där hälsa är ett nyckelord.

Oavsett om det handlar om att arbeta förebyggande, om att ha rätt verktyg och metoder för återgång i arbete eller om att utbilda chefer och medarbetare för att få en hälsosam arbetsplats.

Primärvård

På Hälsopartner Hälsocentral i Sandviken möter du kompetent personal som är rustade att möta dina hälsobehov oavsett var i livet du befinner dig.

Vår ambition är att ge dig primärvård av högsta kvalitet och ett personligt bemötande.

Här finns vi