Manpower


Manpower Hälsopartner

Vi jobbar med det viktigaste som finns.
Människors och organisationers hälsa.

Vi fyller 10 år!


Haelsopartner 10 Aar Logga Stark Orange 132X118I år är det tio år sedan ett hälsobolag startades inom ManpowerGroup, det som idag är Manpower Hälsopartner AB, och vi vill tacka alla våra kunder och samarbetspartners för ett fantastiskt samarbete under dessa år.

Företagshälsa

Manpower Hälsopartner är experter på alla situationer i arbetslivet där hälsa är ett nyckelord.

Oavsett om det handlar om att arbeta förebyggande, om att ha rätt verktyg och metoder för återgång i arbete eller om att utbilda chefer och medarbetare för att få en hälsosam arbetsplats.

Primärvård

På Hälsopartner Hälsocentral möter du kompetent personal som är rustade att möta dina hälsobehov oavsett var i livet du befinner dig.

Vår ambition är att ge dig primärvård av högsta kvalitet och ett personligt bemötande.

Här finns vi